Idag återinvigdes äntligen sjön!
Iskallt väder, sol och vit snö gjorde att området gnistrade i festskrud när de som ville vara med anlände. Ett par hundra åskådare var på plats och flera av dem en hel timme innan utsatt tid!
Arne Dahlström spelade klarinett när gästerna anlände.
Kommunalråd Lena Wallentheim var först ut bland talarna och berättade om det goda samarbetet mellan Länsstyrelsen, Hässleholms Kommun, Vinslövs Alliansen och alla andra inblandade, innan hon lämnade över ordet till Per Nilsson (Tekniska Förvaltningen) som redogjorde för projektet i fakta och siffror.
Han presenterade sedan landshövding Margareta Pålsson som, hon liksom andra, redogjorde för det goda samarbetet men också tackade all ideell arbetskraft som engagerat sig för inte bara en vackrare sjö utan även för en miljövänligare sådan!
Hon förklarade sjön för återinvigd och för att markera invigningen av den nya fiskvägen öppnade hon sedan symboliskt dammluckan till den samma och till publikens applåder strömmade sedan vattnet med full kraft i rännan.
Nu är sjön färdigrestaurerad men arbetet med områdets försköning fortsätter. Vinslövs Alliansen arbetar med att få en ny bro på plats och eventuellt också ytterligare belysning.
Så till våren när området som nu schaktats och fixats åter börjar klä sig i gröna knoppar kommer sjön och kringområdet att visa upp sig i sin bästa skrud. Även om den idag gnistrade och glimmade för allt den var värd, för att visa att projektet förskönat som utlovat!
//Admin