2015-06-06
Firandet av Sveriges Nationaldag, som i år innebar 30-års jubileum i Vinslöv, ägde rum en dag som var varm och solig. Högtiden började på Vinslövs torg där Hemvärnets musikkår Kristianstad spelade. Knut Andersson anlände med häst och vagn och när Pär Hansson och Stefan Dahlström tagit plats så började marschen mot Västergårda. Först häst och vagn sedan kom musikkåren följd av Svenska flaggan buren av tjejer från Vinslövs handbollsklubb och en stor fanborg av både Svenska och föreningsfanor (15 föreningar). Vid ankomsten till Västergårda hissades flaggan efter välkomsthälsning sjöng kören Trekvart under ledning av Ulrika Faijermo. Högtidstalet hölls av Pär Hansson, betraktelse av Stefan Dahlström, Hemvärnets musikkår Kristianstad stod för musiken och en uppvisning av Balans som avslutades med ett härligt ”Godisregn” som Japhes och ICA Supermarket sponsrat. En stor publik hade slutit upp vid Västergårda. Har Du idéer eller tips inför 2016- års firande så är vi tacksamma för att ta del av dem. Ett ”STORT TACK ” vill vi framföra till alla som medverkat och hjälpt till för att genomföra den 30 gången av Nationaldagen här i Vinslöv. Anna, Britt-Marie, Marianne, Nils-Arne, Lars, Carl, Lars-Erik, Bertil i Vinslövs Nationaldagskommitté